فرصت های شغلی

  • یکی از اهداف مجموعه دنیای آموزش ایجاد شغل و فرصت ها شغلی برای افراد مختلف جامعه می باشد. این مجموعه داعما بدنیال افراد کوشا و خلاق در هر زمینه ای فارغ از مدرک تحصیلی می باشد. در همین راستا این مجموعه از تمامی متخصصان در تمامی حوضه ها دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم میتوانند جهت شروع همکاری با استفاده از لینک همکاری با فرم مربوط را پر نمایند.

با احترام

مجموعه دنیای آموزش
0