تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0

تکنیک MASS SCALLING

زمان تحلیل برنامه برنامه نرم افزاری نه تنها در برنامه آباکوس بلکه در تمامی برنامه های  نرم افزاری همواره یکی از دغدغه های دانش پژوهان بوده است.

کلی ترین راهایی که جهت کاهش این زمان پیشنهاد می شود عبارتند:

  • بزرگ کردن سایز المان ها
  • کاهش ردیف های های مربوط به تعریف ماده
  • استفاده از پردازش موازی
  • استفاده از تکنیک mass scaling

راه حل شماره یک و شماره دو در نتایج ما تاثیرات چشم گیری دارند بنابراین در ابتدا توصیه نمی شود.

راه حل شماره دو در صورتی که سیستم قوی استفاده می کنید توصیه می شود.

در راه حل شما سوم جرم المان ها به صورت مجازی افزایش پیدا کرده و این منجر به کاهش سرعت صورت در المان شده، که نتیجه آن با توجه به روش تحلیل اکسپلیسیت منجر به کاهش زمان تحلیل می گردد.

با توجه به روابط موجود :

این رابطه بیانگر کمترین  stable time increment  یا زمان مجاز در المان می باشد. پارامتر C سرعت صورت در المان و پارامتر L کمترین طول المان است.

   

در صورت که در مدل سازی بحث مربوط به دمپینگ  stable time increment ازین روابط بیان می گردد.

              

بنابراین تکنیک افزایش جرم مجازی منجر به کاهش زمان تحلیل در مساله می شود.

اما سوال اصلی، مقدار این پارمتر مجاز چقدر می تواند باشد؟

بسیاری از دانش پژوهان از بنده سوال می کنند اندازه MASS SCALLING برابر با 0.0001 باشد یا 0.01 باشد یا 10 باشد یا 1000000؟

جواب: همگی این پاسخ ها صحیح می باشند.

پارمتر اندازه MASS SCALLING باید با توجه به انرژی انتخاب گردد.

این انرژی نباید از 15 الی 20 درصد انرژی (ALLAE) بیشتر شود. (15 درصد ضریب اطمینان بالاتری دارد)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.