تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0

حلگرها در نرم افزار آباکوس

هر تحلیل نیازمند یک حلگر مناسب است، انتخاب حلگر مناسب گامی جهت تحلیل مناسب در مدل می باشد.

حلگر ها در نرم افزار اباکوس به دو دسته اصلی standard یا implicit و explicit تقسیم بندی می شودند. بنابر این بسته به نوع مسعله ای که با ان مواجهیم استپ مورد نظر را انتخاب می نمایم.

  • حلگر استاندارد شامل استپ هایی همجون موراد زیر است که به کابردهای هر یک می پردازیم

Static general: روش حل این استپ از نوع implicit  می باشد، از این استپ جهت حل مساعل استاتیک و شبیه استاتیک پزداخته می شود.

استپ استاتیک جنرال تقریبا پرکاربردترین استپ در میان استپ ها ی موجود در نرم افزار است. مسایلی که با این استپ قابل حل می باشند به صورت زیر است. در تحلیل هیا استاتیک زمان هیچ نقشی نداشته و به صورت مجازی می باشد.

در صورتی که در یک تحلیل دینامیکی زمان زیاد باشد می توان به  صورت استاتیکی آرن را مدلسازی و تحلیل نمود.

بسیار یاز مسائل مربوط به روسازی دو و سه بعدی، جوشکاری، تایر ها، تیر و ستون های بتنی و فولادی، ستون های cft، دیوار های برشی، رفتار استاتیی بسیاری از کامپوزیت ها

Dynamic implicit

این استپ جهت تحلیل های دینامیکی با نرخ کرنش کم  وجایی که زمان اهمیت پیدا میکند کابرد دارد، در مسایلی همچون اتش سوزی

Coupled Temp-Disp

این استپ نیز مانند استپ قبل است با این تفاوت که ترم دمایی در تحلیل اضافه دشه مانند عملکرد تیر و ستون ها بتنی و فولادی درون کوره تحت بارهای شبه استاتیک

Heat transfer

زاین استپ جهت تحلیل مساعل مربوط به انتقال حرارت و محاسبه اتلاقفات حرارتی در یک سازه مورد استفاده قرار می یگرید.

Buckle

بسیار از سازه ها  در مقابل کمانش حساس می باشند از این استپ جهت تحلیل های مربوط به کمانش ها خطی و غیر خطی استفاده می شود.

Frequency

با استفاد از این استپ مود های فرکانسی سازه معین می گردد

  • حلگرهای زیر به روش اکپلسیست می باشند

Dynamic explicit

زمانیکه نرخ کرنش و تغییر شکل های بسیار بالا باشد از این استپ استفاده می شود.مساعل مربوط به انفجار، تلاطم در سیالات، برخو و خرابی در سرعت های بالا

 

Dynamic, temp-disp, explicit

این استپ نیر ماندد استپ قبل از است با این تفاوت که ترم دمایی به تحلیل اضافه شده

Anneal

از این استپ جهت تحلیل مسایل انیل استفاده می شود.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.