درباره ما

درباره ما:

مجموعه دنیای اموزش با هدف توسعه علم در کشور راه اندازی شده است. در همین راستا این مجموعه ،  به عرضه فلیم های اموزشی در رشته های مختلف می پردازد. مخاطبان مجموعه دنیای اموزش دانشجویان، اساتید و دانش اموزان در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد.

0