درباره ما

مجموعه دنیای اموزش با هدف توسعه علم در کشور راه اندازی شده است. در همین راستا این مجموعه ،  به عرضه فلیم های آموزشی در رشته های مختلف می پردازد. مدرسان ما در رشته های مختلف تحصیلی، در مقاطع مختلف به اموزش و توسعه دانش می پردازند.

مخاطبان مجموعه دنیای اموزش دانشجویان، اساتید و دانش اموزان در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد.

0