تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0

نمودار تنش کرنش

نمودار تنش – کرنش داده های آزمایشگاهی می باشند که رفتار تنش و کرنش دیتاهایی به صورت مهندسی به کابر ارائه می دهند که در بیساری از نرم افزار های مهندسی رفتار تنش کرنش باید به داده های حقیقی تبدیل شوند.

 

با استفاده از روابط بالا می توان داده های تنش کرنش مهندسی را به دیتاهایی حقیقی تبدیل کرد. نمودار تنش کرنش هر ماده ای منحصر به فرد است.

در شکل های زیر استحکام تسلیم، نهایی و غیره نشان داده شده است.

  • در فایل های زیر با فرمت اکسل شما میتوانید رفتار تنش و کرنش را مهندس را به حقیقی تبدیل کنید.

starin-stress conversation

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.