ثبت نام کلاس آنلاین نرم افزار آباکوس
ورود به سیستم سفارش پروژه

مقالات

مدل آسیب جانسون کوک

توجه به اتلاف پلاستیک که باعث نرم شدن قطعه می شود مناسب است. این مدل به صورت ضریبی از کرنش، نرخ کرنش و دما می باشد. این ضرایب به گونه ...

ادامه توضیحات
0