ثبت نام کلاس آنلاین نرم افزار آباکوس
ورود به سیستم سفارش پروژه

مقالات

مواد تابعی FGM

مواد هدفمند FGM یکی از جذاب ترین شبیه سازی های در نرم افزار آباکوس می باشد و از دلایل آن می توان به رفتار این ماده پی برد. مواد FGM ...

ادامه توضیحات
0