تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای مواد هدفمند
فاقد تصویر شاخص

مواد تابعی FGM

مواد هدفمند FGM یکی از جذاب ترین شبیه سازی های در نرم افزار آباکوس می باشد و از دلایل آن می توان به رفتار این ماده پی برد. مواد FGM آن دسته از موادی هستند که رفتار ماده در فضای ...