تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای نیروی وزن و نیروی حجم
فاقد تصویر شاخص

نیروی وزن و نیروی حجم

در نرم افزار آباکوس جهت اعمال نیروی وزن به دو شکل تعریف پارمتر Gravity و Body Force امکان پذیر است، اما این دو چه باهم تفاوت هایی دارند ؟ چه زمانی از Gravity و چه زمانی از Body Force جها ...