ورود به سیستم سفارش پروژه
ثبت نام کلاس آنلاین نرم افزار آباکوس

مقالات

آموزش نرم افزار EDEM

یکی از روش عددی جهت محاسبه اندرکنش های موجود در مدل روش روش المان مجزا (Discrete Element Method) یا اختصاراً (DEM) می باشد. روش DEM ارتباط بسیار نزدیگی به روش دینامیک ...

ادامه توضیحات
0