تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای eulerian
فاقد تصویر شاخص

المان های اویلری و لاگرانژی

روند حل درروش لاگرانژی در روش حل لاگرانژی ،ماده در محدوده المان‌ها در حین تغییر شکل باقی می‌ماند.به زبان دیگر،مواد از محدوده المان‌ها خارج و یا به آن وارد نمی‌گردند.در لحظه اولیه،شرایط مرزی و یا نیروهای اندرکنشی بر المان،بروز رسانی ...
فاقد تصویر شاخص

ماد منفجره

انفجار به شیوه های مختلفی در نرم افزار های المان محدود قابل مدل سازی است که در زیر به تشریح و نحوه مدل سازی آنها پرداخته میگردد. انفجار با استفاده از روش CONWEP در مساعل انفجار زیر آب و انفجار ...
فاقد تصویر شاخص

پایان نامه من با آباکوس

مشاوره پایان نامه با نرم افزار آباکوس بسیاری از دوستان چند سال گذشته سوالات بسیاری جهت انتخاب پایان نامه با نرم افزار آباکوس از بنده داشته اند: سوالات اساسی در این قسمت پاسخ داده شده است: ایا من با نرم ...