تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای topology optimization
فاقد تصویر شاخص

بهینه سازی Optimization

یکی از اصولی ترین بحث های طراحی بخصوص قطعات صنعتی بحث بهینه سازی می باشد. در بسیار از مدل های نرم افزاری ازماژول topology optimization یا بهینه سازی گذر می کردیم حال به توضیح این ماژول می پردازیم. شکل 1. ...